Steuerberatung Sari M. Trosien

Sie sind hier: Suomeksi Oikeudellista

Oikeudellista

Kotisivujen julkaisijatiedot ja vastuuvapauslauseke

Tämän verkkonimen sisällön tuottaja ja julkaisija on:
Dipl.Kffr. Sari Trosien
Steuerberaterin
Rhönstraße 6
61273 Wehrheim
Saksa

puhelin: + 49 (0)6081 – 576 99 50
faksi: + 49 (0)6081 – 576 99 51
sähköposti: info@tifcon.de


Ekonomi Sari Trosien on suomalainen verokonsultti Saksassa ja Hessenin verokonsulttienkamarin (Steuerberaterkammer Hessen, Gutleutstraße 175, 60327 Frankfurt am Main) jäsen.Hän toimii seuraavien ammattisäännösten mukaan:

* Saksan verokonsulttilaki (StBerG)
* Laki Saksan verokonsulttilaen täytäntöönpanosta (DVStB)
* Ammattiharjoittamisen ohjesäännöt (BOStB)
* Verokonsulttien palkkiolaki, StBGebV

1. Omien kotivsivujen sisältö ja vastuukysymykset

Tämän online-sisällön tuottaja ja julkaisija on Dipl.Kffr. Sari Trosien Steuerberaterin www.tifcon.de

Näiden sivujen (websites) sisältö on tuotettu ja julkaistu vain informaatiotarkoitukseen. Julkaisija pyrkii siihen, että kaikki omien sivujen tiedot ovat ajankohtaisia, täydellisiä ja oikeita. Tietojen ajankohtaisuutta, oikeudellisuutta, täydellisyyttä ja tulostettavuutta ei kuitenkaan voida taata. Missään tapauksessa ei vastuuta oteta minkäänlaisista aineellisista eikä aatteellisista vahingoista, joita näiltä julkaisijan omilta sivuilta saatujen tietojen ja tiedonantojen käyttäminen on aiheuttanut, elleivät tiedot ja tiedonannnot ole tarkoituksellisesti tai törkeän huolimattomasti vääriä.

Julkaisija pidättää oikeuden tarjottavien tietojen ja tiedonantojen muuttamiseen, täydentämiseen ja korjaamiseen sekä sivujen julkaisun osittaiseen tai täydellisen lopettamiseen niistä etukäteen ilmoittamatta.

2. Vastuu viitteistä ja linkeistä

Julkaisija käyttää web-sivuillaan muiden tuottajien internet-tarjontaan johtavia linkkejä. Julkaistut linkit tarkistetaan ja yhdistetään mahdollisimman huolellisesti. Kaikkiin suoriin tai välillisiin linkkeihin pätee seuraava seloste, huolimatta siitä, päästäänkö linkeillä vain verkkonimen sivuille vai sitä pidemmälle vieville sivuille.

Julkaisija ja tuottaja, Dipl.Kffr. Sari Trosien Steuerberaterin, Wehrheim ei voi vaikuttaa kenenkään muun julkaisijan linkitettyjen web-sivujen senhetkiseen tai tulevaan ulkoasuun tai sisältöön (tiedot ja tiedonannot). Tämä pätee erityisesti myös silloin, kun linkitetyiltä web-sivuilta johtaa niiden omia linkkejä muille web-sivuille. Linkitettyjen web-sivujen oikeudellisuudesta, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta ei oteta vastuuta. Mikäli linkitetty web-sivu loukkaa tai on loukannut kolmansien osapuolien oikeuksia, ei Dipl.Kffr. Sari Trosien Steuerberaterin, Wehrheim nimenomaisesti mainiten ole asian kanssa mitään tekemistä; tällaisista tapauksista ei oteta minkaanlaista vastuuta. Dipl.Kffr. Sari Trosien Steuerberaterin, Wehrheim ei ole vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä, eikä katso niiden sisältöä omakseen.

Lainvastaisista, virheellisistä ja epätäydellisistä sisällöistä ja etenkin vahingoista, joita sellaisten tietojen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen on aiheuttanut, vastaa ainoastaan sen sivun julkaisija, jolle linkki on ohjannut, eikä se, joka pelkästään on linkeillä viitannut kyseiseen julkaisuun.

3. Tekijänoikeus

Dipl.Kffr Sari Trosien Steuerberaterin corporate design, logo, kotisivut ja käytetyt omat grafiikat, taulukot sekä artikkelikokoelmat ovat tekijänoikeuslailla suojattuja. Niihin ei saa tehdä muutoksia, eikä tulosteita saa levittää eikä julkaista. Tietojen ja tiedonantojen, erityisesti tekstien, tekstin osien tai kuvamateriaalin monistamiseen on oltava tuottajan etukäteinen lupa. Tuottajan grafiikoiden ja tekstien monistaminen tai käyttäminen muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman nimenomaista lupaa. Dipl.Kffr Sari Trosien Steuerberaterin pyrkii kaikissa julkaisuissaan noudattamaan ja olemaan loukkaamatta kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia

Kaikkia internet-sisällössä mainittuja mahdollisesti kolmansien osapuolien omistamia tunnusmerkkejä ja nimikkeitä suojaa rajoituksetta niitä koskeva tunnusmerkkilaki ja niiden omistajien hallintaoikeus. Tunnusmerkin pelkkä mainitseminen ei tarkoita sitä, että tunnusmerkki olisi ilman oikeussuojaa.

4. Tietosuoja

Internetliikenne on epävarmaa sekä suojamenetelmiä käytettäessä että ilman niitä (erityisesti koodaustekniikat). Kaikki tämän verkkonimen julkaisijalle lähetetyt ja/tai edelleen lähetettävät sähköpostit ovat milloin tahansa kolmansien osapuolien nähtävissä ja sisällöllisesti muutettavissa. Turvallisuussyistä tunnussanoja, koodeja, luottokorttien numeroita tai muita vastaavia salaisia tietoja ei tulisi lähettää internetin välityksellä, olipa sitten kyse online-lomakkeen täyttämisestä, sähköpostiliikenteestä tai muusta toimenpiteestä. Tietojen sataprosenttisesta loukkaamattomuudesta ei voida ottaa takuuta tämänhetkisten teknisten standardien riittämättömyyden vuoksi.

Tämän verkkonimen julkaisijalle koodaamattomina tulleiden sähköpostien lähettäjän oletetaan hyväksyneen koodaamattoman internet-liikenteen (tiedonsiirto sähköpostilla). Asia on toisin vain silloin, kun sähköpostin sisällöstä voi ilmetä koodatun kommunikoinnin tarpeellisuus; julkaisija ja tuottaja pidättää itsellään näissäkin tapauksissa oikeuden valita tiedonvälitystavan (erityisesti postin ja faksin)

5. Päämiessuhde

Tämän verkkonimen julkaisijalle lähetettyjen sähköpostien sisältö luetaan läpi oleellisilta osin. Nimenomaisesti painotetaan sitä, ettei sähköpostin lähettäminen, web-sivun lukeminen tai imurointi vielä synnytä päämiessuhdetta. Päämiessuhde syntyy vasta, kun julkaisija on sen nimenomaisesti hyväksynyt.

Nimenomaisesti painotetaan sitä, ettei määräaikaa voimassa pitävien sähköpostien sisällöistä voida ottaa takuuta määräajan ylittyessä. Vastuuta ei voida ottaa, koska kolmannet osapuolet voivat nähdä ja muutella internetissä lähetettyjä tietoja. Sähköpostit ja niiden liitteet, joissa viruksentorjuntaohjelmamme havaitsee epämääräisyyttä, poistetaan niitä etukäteen katsomatta

6. Vastuuvapauslausekkeen laillisuus

Vaikka jotkut tämän tekstin osat tai yksittäiset sanamuodot eivät vastaisi, vastaisi enää tai vastaisi täydellisesti voimassa olevaa lakia, niin tämän tekstin muiden osien sisältö ja pätevyys pysyvät siitä huolimatta voimassa.

© 2012 Sari M. Trosien Steuerberatungskanzlei