Steuerberatung Sari M. Trosien

Sie sind hier: Suomeksi Palvelut

Palvelut

ALV-laskelmat
Arvonlisäverotuksen säännöllisten ilmoitusten antaminen ja ALV-laskelman laatiminen.

Analysointi

Asiakkaan osoittaman aineiston läpikäynti sovitussa tarkoituksessa ja haluttujen säännönmukaisuuksien tai epäsäännönmukaisuuksien taikka muiden haluttujen seikkojen osoittaminen.

Kirjanpito

Kirjanpito sisältää lakimääräisen juoksevan ulkoisen kirjanpidon, jonka perusteella on tehtävissä virallinen tilinpäätös.

Tilinpäätös

Lakisäänteisen virallisen tilipäätöksen laatiminen alusta loppuun joko asiakkaan omaan kirjanpitoon perustuen tai toimeksiannosta tehtyyn kirjanpitoon perustuen.

Kontrollointi

Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva tietyn aikavälin taikka nimettyjen seikkojen erityinen tarkastaminen.

Palkanlaskenta

Maksettavien palkkojen, pidätysten ja palkan sivukulujen laskeminen.

Rahoitussuunnittelu

Yrityksen käyttämän rahoituksen laadun, määrän ja hinnan optimointiin tähtäävää suunnittelua.

Raportointi

Asiakkaan aineistolle suoritetun käsittelyn perusteella tapahtuva raportointi.

Sukupolvenvaihdos

Yritysjärjestely, jossa siirretään yhdessä tai useammassa vaiheessa yritys osittain tai kokonaan nykyiseltä yrittäjältä uudelle yrittäjälle (tyypillisesti yrittäjän lapsille).

Verosuunnittelu

Asiakkaan taloudellisen aseman analysointi ja toimenpiteiden suunnittelu verotuksen optimoimiseksi sekä yrityksen että omistajan kannalta.

Yrityksen perustaminen

Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva yrityksen tai muun yhteisön perustamisasiakirjojen laadinta sekä rekisteröiminen.

Yritysjärjestelyt
Niiden toimenpiteiden suunnittelu, joiden toteuttamisella saadaan toteutettua halutulla tavalla yrityksen tai sen toiminnan osittainen tai täydellinen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle tai muutoin uudelle omistajalle taikka luodaan valmiuksia näille toimenpiteille. Tavoitteena on usein verotuksen optimointi.

Yrityskauppa
Eräs yritysjärjestelyiden toteutustapa.

Yritysmuodon valinta
Asiakkaan neuvominen oikean yritysmuodon valinnassa.

© 2012 Sari M. Trosien Steuerberatungskanzlei